MENU

  Projekty

  Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů

  Evidenční číslo: FV40144
  Program: Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TRIO“ Období realizace: 07/2019–12/2022

  Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvoření prototypu zařízení umožňující lokální opravy funkčních anorganických povrchů a vytvoření metodiky oprav povrchů pro různé tvary a typy nádrží a ověření navržených metodik na reálných výrobcích.

  Účastníci projektu:

  Rekonstrukce a přístavba výrobní haly S03 a administrativní budovy č. p. 297 společnosti NEUFE, spol. s r.o.

  Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0018080
  Program podpory: OP PIK
  Výzva: NEMOVITOSTI III. výzva
  Číslo a název prioritní osy: PO 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ Období realizace: V. 2019 – V. 2022

  Anotace: Hlavním cílem projektu je rekonstrukce dvou objektů ve výrobním areálu společnosti. Výstupem realizace projektu budou moderní výrobní a administrativní prostory, které společnosti umožní zvýšit kapacitu výroby a upevnit pozici na trhu.

  Pořízení nízkouhlíkových technologií ve společnosti NEUFE, spol. s r.o.

  Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022444
  Program podpory: OP PIK Výzva: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita V. výzva
  Číslo a název prioritní osy: PO 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
  Období realizace: V. 2020 – VI. 2021

  Anotace: Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti NEUFE, spol. s r.o. a využití způsobu čisté dopravy.

  Pořízení nízkouhlíkových technologií ve společnosti NEUFE, spol. s r.o.

  Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022429
  Program podpory: OP PIK
  Výzva: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita V. výzva
  Číslo a název prioritní osy: PO 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
  Období realizace: V. 2020 – VI. 2021

  Anotace: Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti NEUFE, spol. s r.o. a využití způsobu čisté dopravy.